Skip to main content

«Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік деректер қоры

ЖМТ МДҚ жобасының мақсаты: Жылжымайтын мүлік, жылжымайтын мүлікке құқықтар мен ауыртпалықтар, техникалық және шығын сипаттамалары және мүдделі мемлекеттік органдармен ақпарат алмасуды қамтамасыз ету туралы бірыңғай дерекқор құру.

Жобаны іске асыру мерзімі:

2004-2008 Құру және енгізу

2009-2010 Жүйені жаңғырту

2011 Жаңғыртылған жүйені тәжірибелік пайдалану

2012 – Қазіргі уақытқа дейін өнеркәсіптік пайдалану

 

ЖМТ МДҚ тағайындалуы: «Жылжымайтын мүлік тізілімі» ақпараттық жүйесі қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен компьютерлік техниканың негізінде мемлекеттік тіркеу және жылжымайтын мүлікке құқықтарды есепке алу саласындағы ақпаратты автоматтандырылған жинау (енгізу), өңдеу, жаңарту, сақтау және талдау үшін әзірленген және бұл ақпаратты басқару үдерістерінің тиімділігін арттыру және жылжымайтын мүлікті сату және оны ұтымды пайдалану мақсатында мәселелерді шешу үшін Қазақстан Республикасының билік органдарына және басқа да мүдделі ұйымдарға ұсынуға арналған.

 

ЖМТ МДҚ жобасының тапсырмалары:

  • жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (жеке, пайдалануды, басқаруды және т.б.) бiрыңғай автоматтандырылған есепке алуды қамтамасыз ету;
  • жылжымайтын мүлікке және ондағы құқықтарға қатысты мемлекеттік ақпараттық ресурстардың (орталықтандырылған деректер базасының) қалыптасуын қамтамасыз ету, түрлі ведомстволарға жататын ақпараттық ресурстардың интеграциясы;
  • мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру үшін есеп объектілері туралы ақпараттың толықтығы мен сенімділігін қамтамасыз ету;
  • жылжымайтын мүліктің иелері (пайдаланушылары) қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқық қорғау және бақылау органдарына қажетті көмек көрсету үшін толық және сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету;
  • жылжымайтын мүлікке құқықтардың болуын және олардың техникалық сипаттамаларын, мемлекеттік статистикалық есепке алуды, бағалауды, салық салуды, жылжымайтын мүлікті басқаруды және иеліктен шығаруды тексеру арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсетумен байланысты ведомстволық ақпараттық жүйелермен электронды ақпарат алмасу;
  • жылжымайтын мүлік объектілерін және құқықтарды тіркеу (сипаттамаларын өзгерту) кезінде ақпараттық қызметтерді жетілдіру және жұмыс күшін азайту.

 

ЖМТ МДҚ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ведомстволарының 23 ақпараттық жүйелерімен интеграцияланды.